Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Sky Express 

Công ty Cổ phần giao nhận hàng hóa Sky Express được chính thức thành lập vào ngày 01 tháng 03 năm 2016 sau khi tách khỏi Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (Nasco) thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).